David K. Joyce

Eirikite, Leifite

$65.00
2.5x2.3x1.3 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, Leifite

Item number: 26176

A spray of eirikite-leifite with an aegirine crystal piercing through the left side.